Zajednička istorija iz albanskih i srpskih udžbenika od 18. do 21. aprila, 16-19h, CZKD, Birčaninova 21.

Dezintegracija Jugoslavije, smatra se, da započinje i završava konfliktom na Kosovu. Prva u seriji radionica Istorije u raspravi bavi se upravo temom koncepcije istorijskih istina kroz udžbenike na albanskom i srpskom jeziku koji su bili u opticaju u regionu poslednjih par decenija. Kroz istraživačko-kreativan pristup na ovoj radionici će se uporedno obrađivati selektovani materijali iz udžbenika koji se tiču događaja iz zajedničke istorije. U praktičnom smislu ovo se odnosi na prevođenje, klasifikaciju, analizu tekstualnog i grafičkog materijala i kompilovanja jedne radne sveske, kao finalnog rezultata radionice.


Kroz razgovore i predavanja u toku ove radionice otvoriće se pitanja:

Kako se možemo baviti događajima iz bliže ili dalje prošlosti u kojima nismo sami učestvovali?

U kakvoj sprezi se nalaze zvanična verzija istorije i kolektivni identiteti?

Možemo li posmatrati istorijske tekstove u kontekstu narativne literarne forme?

Da li se istina komponuje iz različitih perspektiva ili postoji samo jedna istina o tome kako su se događaji u prošlosti odigrali?

Kako se očituju mehanizmi kojim se istorijske naracije koncipiraju iz perspektiva vladajućih sistema i politika?


Utorak, 19.04. u 16.00 predavanje Dubravke Stojanović: Komparativna istraživanja udžbenika na Balkanu
.

Na radionicu se mogu prijaviti svi zainteresovani za temu, bez obzira na profesiju ili godište.

Kontakt osoba za prijavljivanje: Vahida Ramujkić [email protected]

Radni materijal:

Katalog biblioteke Istorije u raspravi: www.irational.org/cgi-bin/vahida/history/catalog/index.pl

 
Centar za kulturnu dekontaminaciju, 16.04.2011.

Peščanik.net, 16.04.2011.