Koalicija za pristup pravdi (Koalicija) je 24. januara predala Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti nedavno usvojenog Zakona o parničnom postupku (ZPP), čija primena treba da počne 1. februara.

“Novim rešenjima u okviru ZPP-a i Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), pravni poredak države Srbije vraća se u autoritarnu prošlost, a građanima ograničava pristup sudu. Država je postala najzaštićenija, a i političari i tajkuni su ovakvim odredbama privilegovani na račun građana. Ove odredbe opasne su i za medije i za slobodu informisanja”, naglasila je prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union, 23. januara na konferenciji o inicijativi za ocenu ustavnosti ZPP-a, u beogradskom Medija centru.

„Novim odredbama ZPP-a više vas ne mogu pred sudom zastupati organizacije za ljudska prava. Strankama se otežava pravo na pristup sudu, moraju se obratiti isključivo advokatu i službama za pravnu pomoć, koje praktično ne postoje. Ova odredba je suprotna Ustavu Srbije, snižava dostignuti nivo ljudskih prava, a da ne pominjemo Evropsku konvenciji za zaštitu ljudskih prava“, navela je Vesna Rakić-Vodinelić.

Ona je istakla da time država, što znači i vojska i policija, postaje najzaštićenija: „Stranka u postupku protiv države prvo mora da podnese predlog za medijaciju, na koji država može da odgovori u roku od 60 dana. Tek onda stranka može podneti tužbu. Povređena je zabrana diskriminacije; pred sudom moraju svi biti jednaki, ne mogu država, političari ili tajkuni biti jednakiji; ovo je diskriminacija onih koji tuže državu. Sve ove odredbe su autoritarne“, istakla je Vesna Rakić-Vodinelić.

„Rešenja iz ZKP-a remete pravni režim Srbije. Nemamo više pravo da izaberemo zastupnika pred sudom, ovo je pokušaj ustanovljavanja advokatskog monopola u sferi pružanja pravne pomoći. Ugrožena je sloboda rasprave o javnim stvarima, koja je pretpostavka demokratije,“ naglasio je dr Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija.
Gajin je dodao da su ovim odredbama oni koji vrše političke i javne funkcije dobili mogućnost javne odmazde onih koji ih kritikuju: „Ako tvrdite da je neki funkcioner povredio ljudska prava, putem ZPP-a može vam se pretiti javnom odmazdom, parničnom tužbom koja može da rezultuje zahtevom za naknadu štete i zahtevom da o tome ubuduće ćutite! Zakon o javnom informisanju, s druge strane, kaže da je javna diskusija slobodna, tako da imamo dvostruki pravni režim, pa onaj koji vas tuži može da bira, i naravno izabraće da vas tuži po ZPP-u“.

Zaštitnik građana Saša Janković je naglasio da nove odredbe guše demokratsku slobodu izražavanja, te da je potrebno izvršiti jači pritisak na organe vlasti: „Ovo nije slučajan sled događaja, već jasna namera da, na primer, zabranite komentarisanje suđenja. Ovo su teme koje su ključne za demokratiju u Srbiji“. Pored podrške zaštitnika građana Saše Jankovića, inicijativu za ocenu ustavnosti podržao je i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.

„Izvršna vlast je zabranom komentarisanja sudskih odluka pojela sve ostale grane vlasti, posebno sudsku. Političarima treba zabraniti da komentarišu sudske odluke, a ne građanima“, rekla je Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije.

Koaliciju za pristup pravdi čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Praxis.

Tekst inicijative za ocenu ustavnosti Zakona o parničnom postupku je ovde.

 
Peščanik.net, 25.01.2012.