Predaje na odseku za dramu Stanford univerziteta. Studirao je dramaturgiju na Univerzitetu Ćiril i Metodije u Skopju i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, a doktorske studije završio je na New York University, Department of Performance Studies. Osim na Stanfordu, predavao je još na New York University i University of Minnesota, Minneapolis. Njegovi radovi na teme avangardnog i eksperimentalnog pozorišta, performansa, književnosti i umetnosti objavljivani su u Sjedinjenim državama (TDR, PAJ, Theater, Art Journal, Theatre Journal) i Evropi (Španija, Engleska, Švedska, Srbija, Hrvatska). Njegovu knjigu Daniil Harms: pisanje i događaj (Daniil Kharms: Writing and the Event) objavio je Northwestern University Press (2009), a sledeća knjiga na teme jugoslovenskih ratova u pripremi je kod University of Michigan Press. Branislav je član uredničkog odbora TDR (The Drama Review).

Srbija u čizmama

Integralna verzija teksta: Vest za one koji se pitaju šta je bilo sa njihovim profesorima ONO i DSZ – jedan od njih je centralni autor specijalnog broja časopisa Dveri srpske posvećenog Srebrenici.

Zmijski car

Knjigu Dobrice Ćosića Vreme zmija otvara scena susreta autora i patrijarha Pavla: “Danas u podne posetio sam patrijarha Pavla na njegov poziv.” Nije Ćosić taj koji traži da se vidi sa poglavarom SPC. On je potreban patrijarhu, a ne obratno.

Markale kao stanje svesti

Markale su predstavljale apsolutno najkrvaviji u seriji sličnih događaja. Pokušaji političke instrumentalizacije zločina na Markalama počeli su pre nego što je pločnik pijace stigao da se ohladi od udara eksplozije.

A suspicious person

Ljubisa Ristic’s gesture of naming the stages after his former partners who were his ideological opponents in the late 90’s was actually a fetishization of his own past. In that sense, the Secerana (Sugarmill) was precursor of a different, much more ambitious fetish town, the one on Mokra Gora.

Fetiš varoš

Nigde ideje ‘68. one nisu tako brutalno pregažene kao u Srbiji. Ni na jednom drugom mestu njihov emancipatorski potencijal nije ustupio mesto nasilju u meri u kojoj se to desilo u Srbiji.