Nacija kao simbol

Košmarna konfuzija između petokrake i ocila, Jugoslavije i Srbije, komunizma i pravoslavlja ispunila je svoju svrhu nakon razaranja Vukovara.

Život je kabare

Kada su jedni druge optuživali za fašizam, najčešće su bili u pravu, ali tek “da zabuna bude veća”, kako bi rekao Marko Nikezić.

Živjeli interesi

Postoji li uopće kriterij koji bi mogao biti značajniji od racionalnog interesa, posebice kada je riječ o interesima građana dviju država?