Naša prava

Kneset je usvojio izmene Zakona o državljanstvu koji nalaže da svi nejevreji moraju da priznaju da je to država Jevreja.

Jedina demokratija

Većina Izraelaca misli da demokratija znači: izbore svakih nekoliko godina; da je dovoljno da potrebna većina podigne ruku u parlamentu za svaku nepravdu i zločin i oni su automatski dopušteni.