U spomen heroja

Za nemačkog posmatrača ostaje teško opisiva sumnja da ima nečeg pogrešnog u tradiciji jugoslovenskog antifašizma.

Zamke sećanja

Potrebno je vrlo malo: opustela ulica u sumrak, dok letnje sunce još okleva na najvišim spratovima zgrada.

Zakon osvete

Gaza liči na prizore kraja sveta. To je milionski logor u kome Izrael uzgaja svoje protivnike.

Utisci iz Gaze

Gaza je najveći otvoreni zatvor na svetu, sa oko milion i po ljudi na 360 kvadratnih kilometara.

Pogrešan kandidat

Socijaldemokratski kandidat za kancelara se žali da je žrtva zavisti. Ali nije reč o zavisti, već o kredibilnosti.

Obama Drugi

Izraelu je potreban odlučan američki predsednik. To je poslednja šansa da se spasemo od prokletstva okupacije.