Jadni milijarderi

Pre 2009, čovek pred narodnom kuhinjom obično nije plakao nad sudbinom čoveka koji se sunča na svojoj jahti.

Iz sivog u crno

U slučaju da na rastuće proteste režim odluči da primeni oružje, velika je verovatnoća da bi mu to produžilo vek.

Studenti teroristi

Hapšenje studenata u Turskoj postalo je masovni fenomen pre tri godine kada je privedeno nekoliko hiljada političkih aktivista.

Razmažena derišta

Ako ne računamo imperijalno potomstvo dinastije Ming i prinčeve iz predrevolucionarne Francuske, današnja američka deca su možda najrazmaženija deca u istoriji sveta.

Ulica nije dovoljna

Protest bi sada trebalo da okupira sve političke institucije u Izraelu: škole, sudove, parlament. Aktivizam na ulicama neće rešiti nijedan problem.

Obama, dođi u Izrael

Stvari moraju biti jasno izrečene: nije poželjno da Izrael napadne Iran. Izuzev dvojice političara, niko nije oduševljen idejom o napadu.

Harc IV za sve

Da li će rigorozna politika štednje Angele Merkel odneti prevagu ili će to biti Olandova politika rasta?

Francuski recept

Ukoliko se Olandov model pokaže uspešnim, bio bi to primer kako bi mogao da izgleda alternativni odgovor na krizu.

Otpadnik

Nakon više od četrdeset godina u Americi postao sam ponovo Srbin, samo, kako bi neki rekli, loš Srbin.