Delegitimacija

Stvaranje vlade nacionalnog jedinstva prenosi samo jednu poruku građanima: prevara je način vladanja, laž je pouka mladima.

Crveno sunce

Izbori u Francuskoj – a nadam se i izbori u Nemačkoj sledeće godine – onima koji preziru demokratiju mogu dokazati suprotno.