Peti oktobar

Kratka fantastično-politička priča: 50 godina posle Petog oktobra uspeli su da nas sve pretvore u nitrone. Mi smo besmrtni, oni smrtni.

Dan D

Vuk Jeremić mora da ode zato što simbolizuje politiku srljanja u poraz koja se u kontinuitetu prenosi od Miloševića.