Ratni huškači

Kao deo pretkrivičnog postupka, objavljena je knjiga Reči i nedela: pozivanje ili podsticanje na ratne zločine u medijima u Srbiji 1991-1992.

Pravi izveštaj

Procureo je izveštaj potpuno suprotan zvaničnoj pozitivnoj proceni EU o reformi pravosuđa u Srbiji.

Zaštita zastave

Čovijek koji je komadiće poderane hrvatske zastave slao predsjedniku i državnom tužitelju poslat je na psihijatrijsko vještačenje.

Sve naopako

Ludačko je bilo prometejsko uverenje da će Amerika vojnim džipovima dovesti džefersonovsku demokratiju na obale Tigra.

Ponuda laburista

Kameron je otišao sa samita a da nije ostvario nijedan cilj; to se ne zove veto – to se zove poraz.

Ko bi se usudio?

Čitao sam Kamija sedeći na klupi u Alamedi, bez prebijene pare u džepu. Preda mnom je bio ceo dan, u stvari ceo moj život.

Dragi Neštovci

Mnogi ljudi veruju u neku višu silu, a kada ih upitate šta je to, odgovor je da „ima nešto“.

Niže kamate

Banke u Srbiji imaju značajno veliki udeo nenaplativih potraživanja – to su krediti koji se nikada neće naplatiti.

Što je savremenik?

Savremen je onaj koji upire pogled u svoje vrijeme, ne zato da bi opazio svjetla, nego mrak. Biti savremen je, ponajprije, pitanje hrabrosti.