Brava 22

Kada sam pročitao da je Vučić razbio bravu, razbila mi se iluzija da su mediji prestali da budu senzacionalistički.