Isus u palanci

Njegovo shvatanje Hrista, života i crkve može se svesti na: ljubi bližnjeg svog kao sebe samog.

Dobar čovek

Želeo bih da napišem nešto o tome kako smo prijateljevali baš kao vernici.

Obnova i izgradnja

Posebno se izdvojio predlog da Srbija traži naknadu štete koja joj je naneta bombardovanjem od strane NATO-a.

Pomirenje u podne

U vreme formiranja Tadićeve vlade: Ako se pomirenje nudi u podne, neka bude, ali je preporučljivo da ideja makar prenoći.

Isus i Fata

Oslobođenje – Hiljadu godina koncept celibata temeljio je na činjenici kako se Krist nikad nije ženio.