Bal na vodi

Danas – U ostvarivanju “snova” i “utopija” svaka stručnost odbacuje se kao “remetilački faktor”.