Naši na tribini

Kad g-din Dereta kaže da je bio sprečen da učestvuje u razgovoru, to zvuči kao da je bio pozvan da u njemu učestvuje, a nije.

Zamke sećanja

Potrebno je vrlo malo: opustela ulica u sumrak, dok letnje sunce još okleva na najvišim spratovima zgrada.

Budžetski zaokret

Za smanjenje postotka javnih rashoda u BDP zaslužna je – inflacija, a za povećan procenat javnih prihoda – više poreske stope.