Smrt bajke

Svi priznaju da štednja ne funkcioniše. Sada je pitanje šta će povodom toga uraditi. Bojim se da odgovor glasi: ništa posebno.

Početak nove epohe

Živimo u 21. veku. Društvena i ekonomska dinamika su potpuno drugačije. Potrebno je stvoriti strukture za budućnost.

Više od igre

Pravo pitanje je zašto je izabrana upravo himna sa kojom se ne može (nikad ne može!) identifikovati veliki broj građana Srbije.

Bolonja kao alibi

Nigde se nije dogodilo da se “kultura rata” sama od sebe preokrene u “kulturu mira” te neće ni kod nas.

Državna tehnika

Demokratskoj manjini vlast nema što reći i zato se od nje i ograđuje policijom, ignorancijom, medijima…

Fudbal

Najlakše je pevati. Mnogo lakše nego stvarno pobeđivati, u bilo čemu.

Vlast i opijum

Bio je to čovek koji je organski prezirao nacionalizam. Kako je ipak odlutao na put koji je baš za njega neprohodan?

Strana ulaganja

Bolje je da se poboljša politička konkurencija, a ne da se ograničava privredna privilegovanjem domaćih za račun stranih investitora.