Spasavaj se ko može

Bezosećajno građanstvo je ono koje ljude ocenjuje prema skali korisnosti, upotrebljivosti i efikasnosti.

Mit o Evropi

U evropskoj krizi, ključni problem nije novac. Ključni problem je fiks-ideja da su Evropljani ikada postojali.

Zašto volim Bosnu

Nadam se da će Bosanci oprostiti našim potomcima. Takođe se nadam da naši potomci nikada neće oprostiti svojim precima.

Dugovi Balkana

U poređenju sa drugim delovima sveta, ova regija je u krizi prošla najgore, a i izgledi su gotovo svuda bolji.

Pad Zoranove republike

Na proslavi 180 godina Narodne biblioteke Srbije, na počasnom mestu je sedeo bivši haški optuženik Milan Milutinović.

Prizivanje duha

Beogradske vlasti su za 24. mart najavile otkrivanje spomenika svim žrtvama i svim braniocima iz ratova devedesetih.

Nekažnjivost

Tranziciona pravda je način na koji neko totalitarno društvo prelazi u demokratski poredak.

Učiteljica života

Objektivnost treba tražiti u vlastitom odnosu prema nasmrt opasnoj sadašnjosti, jedinom trenutku u kojem se zlo može suzbiti.