Predgovor

Predgovor za Izabrana dela Zorana Đinđića, Knjiga 4: Politika i društvo. Rasprave, članci i eseji, NBS i Fondacija Dr Zoran Đinđić, Beograd 2013.

Osam priča

Šta će našem čoveku škola, on se rađa pametan!… Eh, da je Srbija Tunguzija, gde bi nam bio kraj!