Nemci i švajcarski Nemci

Ni jedan od današnjih važnijih švajcarskih i nemačkih listova ne piše ni o Srbiji, ni o Mađarskoj. U „domovinama“ je, dakle, sve u redu.

Šta sam rekao o Filipu Goluboviću

Ne znam šta je od mojih izjava o Filipu Goluboviću pušteno u program, jer svoje intervjue nikada ne slušam, ali mogu da ponovim i detaljno objasnim iz kojih sam razloga pominjao njegovo ime, kako i sam Golubović traži od autorki Peščanika.

Demanti

U radio emisiji Peščanik od 11.03.2011, vaš gost Vladimir Popović istakao me je kao člana nekakve bande.

Skica smrti

Džordž gleda u crno-beli televizijski ekran. Na ekranu se prikazuju snimci ubistva Martina Lutera Kinga.

Đavoli đavla

Ovo je jedan skromni prilog borbi Dobra protiv Zla. Autor donosi nekoliko identikitova (fotorobota) koji nam pomažu prepoznati razna lica Princa Tame. Pitanje glasi: da li je đavo musliman, Jevrejin, žena ili homoseksualac?

Transkripti i prevodi

Objavljujemo svedočenje zamenika tužioca Milana Petrovića da je Jurišić osuđen na osnovu nepostojećeg sporazuma.

Demokracija za bogove

Ne samo da potpuno čisto prirodno stanje i pravo demokratsko društveno stanje nisu za ljude, nego uopće ne mogu da budu ljudska stanja.

Preduzeće i partija

Nije dobro da privrednik – menadžer, preduzetnik, investitor, finansijer, bankar – bude ministar privrede. Privreda nije preduzeće.

Žene u crnom

Ako je išta u kontinuitetu svih praznika, svih veza sa svetom, svega ravnopravnog i ne dovedenog do, sa jedne strane, urušenog ili prostituiranog, a sa druge strane, do imitativnog ili izgovornog, onda je to 8. mart, Međunarodni dan žena.

Disidenti-budžetlije

Možda i najzanimljivije svojstvo ovdašnjih savremenih kulturnjačkih “budžetlija” jest njihova težnja da nastupaju iz pozicije disidenata.