En passant

Helsinška povelja – U polemici Miloša Vasića i Ljiljane Smajlović pala je i reč džiber.

Pismo

Danas sam dobio mejl od osobe koju cenim. Njena glavna primedba je da beli glasači, pa i ja, ne misle na posledice.

Poništaj mozga

Nasuprot Vladimiru Milutinoviću, Peščaniku, zagovornicima belih listića i mojoj malenkosti, stoje moćne i drevne sile.