Lažna zora

To je rizična strategija: zabranjivanje političkih pokreta nekad funkcioniše, ali ne uvek.

Ližisahani

Sa rečima i jezicima treba pažljivo baratati, jer nečastivi brzo dođe po svoje i čoveka nema.

Izlivanje Tesle

U Njujorku je otkriveno bronzano poprsje Nikole Tesle – „poklon vlade Srbije američkom narodu i građanima sveta“.

Pride u Rexu

Govore: Biljana Srbljanović, Nadežda Milenković, Dejan Ilić i Svetlana Lukić.

Yes, you can!

Putovanje od Cvetkove pijace do Boleča Nebojšu Krstića je podsetilo na prolazak kroz Teheran.