Krdo

Porukama mržnje i pretnjom nasiljem, oni su galopirali po Biljaninom pravu da kaže to što misli.

Na poluperiferiji

Šta znači pridev „nacionalna“ u sintagmi „nacionalna humanistika“? Ko smo to „mi“ i koji nam je interes?