Rekonstrukcija

Razgovor Svetlane Lukić sa Vladimirom Gligorovim posle rekonstrukcije vlade.

Razvijanje fronta

Građanski pokret za podršku Paradi morao bi delovati tokom čitave godine i angažovati veći broj ljudi i organizacija.