K.

Na vest o smrti Mirka Kovača, nema previše ljudi koji znaju o kome je zapravo reč.

BUGGER

Možda je prava državna tajna da špijuni nisu baš najveštiji u svom poslu i da ne razumeju svet oko sebe.

Primena nasilja

Jedini način pomoći građaninu i građanki Egipta je uspostavljanje mreže solidarnosti izvan institucionalnih strategija.

Trgovci kulturom

Ideja da će nas neki stranci ili naši koji su se školovali napolju spasiti zaslužuje posebnu pažnju.