Biznis plan

U ministarstvu kulture postoji ideja da pomoćnika ministra Dragana Kolarevića smeni Saša Mirković.

Pederska posla

„Protivprirodnom bludu“ posebno su, smatra premijer, skloni članovi DS-a koji su sa SPS-om na vlasti u Beogradu.