Sveti Ustav

Reći da Srbija nije u stanju da na Kosovu vrši vlast je jednostavno – istina, štagod pisalo u Ustavu Republike Srbije.